Помислете какво да кажете

Може да е от полза да се замислите, какво ще кажете на фармацевта. Ето няколко идеи:

  • “Бих искала хапче за спешна контрацепция, моля.”
  • “Имах проблем с предпазните средства и бих искала хапче за “следващата сутрин“, моля.”
  • “Бих искала хапче за спешна контрацепция, моля”

Нека някой да ви придружи, ако това ви кара да се чувствате по-спокойна.

HRA-Paharmacie-Situations-319