Историята на Роза

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1024x683)

Тъкмо бях започнала да следвам в университета. От известно време се виждах с Пауло. Когато презервативът му се изхлузи, бях истински притеснена, че ще забременея. Знаех, че не съм готова за бебе.

Бях чела за спешната контрацепция в интернет.

Мислех, че ще е по-лесно да отида в аптека, отколкото да си запазя час при лекар. Когато влязох, бях нервна, но фармацевтът беше наистина много мил. Зададе ми няколко въпроса, но отношението му беше приятелско и всичко мина безпроблемно.

Отидох в едно кафене и прочетох листовката в опаковката.

После взех ellaOne® и отидох на следващата лекция. Почувствах, че камък ми падна от плещите.

Прочитане Историята на Бела
story2