ellaOne® не е подходящо(е противопоказно) за

Не трябва да използвате ellaOne®, ако:

  • сте алергични към улипристал ацетат или към някоя от останалите съставки на ellaOne®. (Съставките са посочени в листовката с упътване в опаковката – ако не сте сигурни за нещо, попитайте фармацевта)